Under udarbejdelse

Svend Aaquist (f. 1948)

Komponist, dirigent, pianist m.m.

Bruserup Strandvej 9
4873 Væggerløse

Tel. +45 5416 7000
Mob. +45 2440 8185

Email: svend(at)aaquist(.)com

Komponist

Svend Aaquist indledte tidligt en tilværelse som komponist, dirigent og pianist med en udstrakt koncertvirksomhed, hyppige bestillinger og opførelser i bl. m.a. Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT), Gruppen for Alternativ Musik, Refugiet Fuglsang og LUT, Lyngby Ung Tonekunst  - stiftet 1969 sammen med kollegaen og skolekammeraten Hans Abrahamsen og senere fortsat i København som LYT.

Sidste halvdel af 70'erne prægedes af det store bestillingsværk til åbningen af koncertsalen i Stockholms Kulturhus på Sergels Torg Sisyfos Synger for orkester, sopran, bariton, kor, skuespillere og dansere over tekster af Inger Christensens "DET" (70'). Stykket fik 3 anmelderroste opførelser i Stockholm med Kulturhusets orkester og dirigenten Per Lyng - og senere en enkelt opførelse Danmarks Radios Symfoniorkester danske solister og komponisten som dirigent.

Sisyfos Synger afrundede den første fase af Svend Aaquists udvikling som komponist, en fase karakteriseret ved bestræbelsen på at finde et personligt ståsted i spændingsfelt mellem vidt forskellige og stærkt profilerede ældre komponister: internationalt i serialismen som den voksede frem via Schönberg, Webern og Messiaen til Boulez og Stockhausen, dels de mange uomgængelige personlige bud på et nyt tonesprog hos Cage, Ligeti, Xenakis og polakkerne Lutoslawski, Penderecki og Gorecki, og lige så vigtigt i det livlige danske musikliv de imponerende og inspirerende svar på den internationale modernisme, der formuleredes lige stærkt hos komponister som Henning Christiansen, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Ib Nørholm og Per Nørgård, så indbyrdes forskellige og usammenlignelige de end er.
Sisyfos Synger indeholder stilistiske træk fra de to sidste, men under egen personlig formopfattelse, og med store harmoniske udsving, der især i 3. satsens store cellosolo og 4. satsens lange afsluttende Adagio måske kan betegnes som senromantik i klare, grelle farver.

De kommende års kompositioner søgte andre veje, også af og til ved at gribe tilbage til indfaldsvinkler, der var blevet valgt fra tidligt i 70'erne, både enklere, 'konkretistiske' udtryksformer og legende, improvisatorisk komposition - :men også ved egentlige nyorienteringer: Som måske den første komponist i Danmark satte han sig begyndelsen af 80'erne desuden grundigt ind i de nye personlige computeres musikalske muligheder, så grundigt at han ikke bare anvendte dem i en række værker, men også programmerede avancerede kompositions- og improvisationsværktøjer både til egne værker og til 'composer-performer-gruppen' Netværk, hvor han optrådte sammen med kollegerne Ivar Frounberg, Fuzzy og Wayne Siegel.
Det blev også til rent kommercielle opgaver: internationale udviklere af notations- og sequencer-software  - f. eks. 'Personal Composer' og 'Musicator'  - engagerede ham til at skrive specialiserede dele af deres software, ligesom han i et EU-projekt ledte udviklingen af Braille-musiksoftware til blinde.

Samtidigt udviklede han sin instrumentationsstil i naturlig takt med at han i stadigt højere grad havde sig længerevarende opgaver som dirigent, først som leder af Esbjerg Ensemble og Vestjysk Symfoniorkester, siden som opbygger og leder af Storstrøms Kammerensemble og kapelmester for Storstrøms Amts Symfoniorkester, og indimellem ved engagementer med de fleste danske symfoniorkestre, Det Kgl. Teater, Den Anden Opera og det vesttyske Ensemble Modern. Som dirigent har han naturligt nok langt overvejende opført nutidig og nyere musik, herunder flere hundrede danske og nordiske uropførelser og danske førsteopførelser af internationalt repertoire. Men samtidigt har h an som leder af de to store regionalorkstre og af orkesterskolen på Vestjysk Musikkonservatorium arbejdet med det store klassisk - romantiske repertoire. Han ser selv disse dobbeltheder, komponist/dirigent og klassiker/avantgardist, som på kryds og tværs inspirerende og udviklende:

"Jeg har hele tiden forsøgt at trække på mine erfaringer som komponist, når jeg dirigerer og omvendt: ideelt set at opføre al ny musik med den selvfølgelige indlevelse, der som regel kommer klassikerne til del  - og omvendt at spille Beethoven, som var det hver gang en lige chokerende uropførelse.
En sjælden gang imellem er det lykkedes  - og det har jeg set som mit beskedne bidrag til at bringe nutidens musik ud af ghettolivet og placere den på den centrale plads i det samlede koncertrepertoire, der tilkommer den..."

Svend Aaquist modtog i 2008 Dansk Kapelmesterforenings hæderspris.

Svend Aaquists senere udvikling som komponist kan illustreres ved to værker, der allerede har en usædvanligt lang række opførelser bag sig: Det ene er den 14 minutter lange akkordeon-solo Saganat, skrevet på bestilling til Geir Draugsvollsdebutkoncert, siden opført af ham og en lang række andre akkordeonister over hele verden, så ofte, at den er ved at høre til instrumentets nutidige standardrepertoire, i hvert fald i vor kulturkreds.
Stykket er et søsterværk til det store celloværk I maj skal syrenerne blomstre, de skal!, som går helt tilbage til 1976 og indgår i udvidet form i Sisyfos Synger. Men Saganat er på én gang karskere og mere musikantisk med større kontraster og flere spontane omveje.

Et andet eksempel er komponistens scenemusik til Molières Den Indbildt Syge, der blev bestilt af Det Kongelige Teater, hvor det indgik i repertoiret i 1992-1993.
I denne musik inddrages store dele af Molière's originale sungne og dansede mellemaktsoptrin, der subtilt kommenterer stykkets hovedhandling uden at have nogen rationel sammenhæng med den. Disse optrin udelades og som så godt som altid i dag. Her var de med.
Instruktør og komponist formulerede opgaven for disse optrin, og dermed for musikken, at føre handlingen fra dens historiske tid, barokken, og ind i tilskuernes nutid.
Det sker i flere trin: i den indledende Ouverture, hvor den højborgerlige hypokonder drømmer sig ind i en sol-konge-rolle, omgivet af tilbedende og omsorgsfulde læger og apotekere. Her tager musikken direkte udgangspunkt i Charpentiers originale ouverture, behandlet med kærlig ironi, velsagtens inspireret af Strawinsky's tilsvarende bearbejdelser, idet der tilføjes et tyndt lag af vokalt bladguld fra de ærbødige undersåtter på scenen - eller er det kun en drøm?
I et senere indskudt optrin synger en yngling en henført serenade, som han heroisk kæmper sig næsten helskindet igennem, selvom han undervejs bliver overfaldet og slået til lirekassemand af en flok gadebøller (dansere), mens musikken forsøger at fastholde sin indledende, yndefulde siciliano gennem en stadigt voldsommere byge af spark og stokkeslag i Peking-opera-fægtescene-stil. mens serenadens uskyldige espressivo afsløres som ren tolvtonemusik.
I et operaoptrin, som Molière med ironisk-klodset elegance har integreret handlingen, vækker en kliché-tung kærlighedsduet den indbildt syge fars dybeste drømme om ægte omsorg i stedet for professionel sygepleje, så han  - og vi - en kort stund hører igennem flosklerne og århundreder direkte ind i den samme længsel udtrykt i nutidigt tonesprog. Og i De Mauriske Kvinders Dans præsenterer de fire ydmyge haremskvinder den indbildt syge europæer for en fremmed kulturs helbredende indsigt og visdom, tilsyneladende forgæves, men med vældig rytmisk og klanglig vitalitet. Tonesproget er her helt komponistens eget, som han selv har karakteriseret det:

"Igennem de sidste år har min måde at komponere på ændret sig meget, og jeg har afsøgt områder fra stokastiske metoder over helt intuitivt komponeret tonal eller modal musik til radikale former for gennemstrukturering og tilnærmelse til naturlige processer.
Især i computermusikken Netværk, som stadig beskæftiger mig, og som stadig forandrer og udvikler sig, synes jeg, at det er lykkedes at finde min egen vej til at bevæge mig frit i hele dette spændingsfelt og kombinere improvisatorisk/musikantisk komponeren med stram organisation.
De Mauriske Kvinder fra Den Indbildt Syge er ét eksempel på musik affødt af disse eksperimenter."

I Finalen af Den Indbildt Syge forenes den indledende pompøse barok-drøm med disse friere toner, så måske har de mauriske kvinder ikke danset forgæves for den gamle navlepiller?

Dirigent

Som dirigent fokuserede han i de første år især på ny musik og renaissancemusik.

Samtidigt udviklede han sin instrumentationsstil i naturlig takt med at han i stadigt højere grad havde sig længerevarende opgaver som dirigent, først som leder af Esbjerg Ensemble og Vestjysk Symfoniorkester, siden som opbygger og leder af Storstrøms Kammerensemble og kapelmester for Storstrøms Amts Symfoniorkester, og indimellem ved engagementer med de fleste danske symfoniorkestre, Det Kgl. Teater, Den Anden Opera og det vesttyske Ensemble Modern. Som dirigent har han naturligt nok langt overvejende opført nutidig og nyere musik, herunder flere hundrede danske og nordiske uropførelser og danske førsteopførelser af internationalt repertoire. Men samtidigt har han som leder af de to store regionalorkstre og af orkesterskolen på Vestjysk Musikkonservatorium arbejdet med det store klassisk-romantiske repertoire. Han ser selv disse dobbeltheder, komponist/dirigent og klassiker/avantgardist, som på kryds og tværs inspirerende og udviklende:

"Jeg har hele tiden set det som den væsentligste udfordring for mig, at trække på mine erfaringer som komponist, når jeg dirigerer og omvendt: ideelt set at opføre al ny musik med den selvfølgelige indlevelse, der som regel kommer klassikerne til del - og at spille Beethoven, som var det hver gang en lige chokerende uropførelse. En sjælden gang imellem er det lykkedes  -  og det har jeg set som mit beskedne bidrag til at bringe nutidens musik ud af ghettolivet og placere den på den centrale plads i det samlede koncertrepertoire, der tilkommer den..."

Underviser

Fra midt i 1980'erne kom undervisning i direktion, instrumentation og komposition - først på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg - siden på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København...

Pianist

Andre aktiviteter

1972-1979 - Statens Musikråd
Ved oprettelsen af Statens Musikråd i 1972 blev han valgt som "medlem med særligt indblik i samtidig musik" i det nystartede Statens Musikråd, hvor han sad i dets første 8 år, mens efter sigende verdens første egentlige Musiklov blev til under kulturminister Niels Mathiassens vinger. Han kom i den periode til at repræsentere Statens Musikråd i en række internordiske udvalg og internationale sammenhænge.

1973-1974 og 1992-2002 - Dansk Komponistforening
Som formand - vikarierende for vennen Mogens Winkel Holm - for stod han som arrangør af Nordiske Musikdage 1974.

Værkliste i udvalg
 • Kyrie, bl. kor 1968 9'
 • Noget om blomstersprog (Halfdan Rasmussen), bl. kor 1969 5'
 • Pentagram, cello solo og kammerorkester 1969 17' - Bestilt af Virum Statsskole
 • Sonate for violin og klaver 1970 15' - Bestilt af Birgitte Alsted
 • Mellem Spil og Sange (Jesper Tang), sopran og 2 klaverer 1970 14'
 • Min Sang (Jesper Tang), bl. kor 1970 5'
 • Salut-Salut, messingkvintet med slagtøj og bevæbnet dirigent 1970 12'
 • Romeo & Julie, scenemusik, kammerorkester 1971 45' - Bestilt af Virum Statsskole
 • Romeo & Julie, suite, kammerorkester 1971 13'
 • Sommermusik, kammerorkester 1971 17'
 • I'll let you be in my dreams..., symf. ork. 1971 15' - Bestilt af Københavns Universitet
 • Fire Klaverstykker 1971 19'
 • Tre sange, 3-4 lige stemmer 1971 7'
 • Fra Romeo til Julie og Omvendt, fløjte og orgel m. bånd 1971 17'
 • Flager - Vintermusik, fløjte, obo, violin, horn 1972/81 14' - Bestilt af Magnolie-kvartetten
 • Solla Famire Dosi, ti messingblæsere 1972 9' - Bestilt af Århus Festuge
 • To duetter for to instrumenter ad lib. 1972 6'
 • Blæserkvintet 1973 11'
 • I Kredsløb om Solen I, lige stemmer (m. Hans Abrahamsen) 1973 5'
 • I Kredsløb om Solen II, lydbånd (m. Hans Abrahamsen) 1973 18' - Bestilt af Århus Universitets Elektronmusikstudie
 • ke-TJAK, kammerorkester 1973 9'
 • Unite 1974, for symfoniorkester uden strygere 1974 11' - Bestilt af Lyngby Taarbæk Kommune
 • for two pianos 1974 18' - Bestilt af Elisabeth Klein
 • Wiegenlied (Bertolt Brecht), altstemme, fløjte, violin, cello 1974 14' - Bestilt af Hanne Ørvad
 • Zoo Music I, lydbånd (m. Hans Abrahamsen) 1974 45'
 • Zoo Music II, lydbånd (m. Hans Abrahamsen) 1974 45'
 • Oase, 4-hændigt klaver 1975 4'
 • "Energien" - kantate (Inger Christensen), sopran m. ensemble 1976 14'
 • Sinfonia, symfoniorkester 1976 11' - Bestilt af Randers Symfoniorkester
 • Tuans Sange til kinesiske hetæredigte, sopran og orkester (m. Erik Højsgaard) 1976 5'
 • Trios, kammerorkester (m. Hans Gefors og Hans Abrahamsen) 1976 5'
 • A Prelude to Universal Brotherhood, tubaorkester 1977 6' - Bestilt af Internation Tubist Brotherhood Association
 • To stykker for fløjte og klaver 1977 6'
 • I Maj skal syrenerne blomstre, de skal! - cello solo 1978 15' - Bestilt af Ulla Rönnborg
 • Fanfare og Vals, symfoniorkester 1978 1'
 • To Sange for blandet kor 1978 8'
 • Morgen I (Inger Christensen) kor, cello solo 1978 14'
 • Morgen II (Inger Christensen) kor, cello solo, strygeorkester 1978 19'
 • Energien II - kantate (Inger Christensen) soli, kor, orkester 1978 30'
 • Sisyfos Synger (Inger Christensen) - soli, kor, recitator, dansere og orkester 1979 70'  - Bestilt af Stockholms Kulturhus
 • Malinche, en danseteaterforestilling 1979 75' - fl, prc, 4 dansereBestilt af dansetruppen Living Movement, Åben Scene
 • Morgensange (Jesper Tang), operafragment 1979 6' sopran, baryton, fl, guit, pft
 • Lange Strå, duo for fløjte og slagtøj 1980 23' Bestilt af Søren Barfoed & Suzanne Ibstrup
 • en by der er blød som en krop for fløjte og slagtøj 1980 12' Bestilt af Søren Barfoed & Suzanne Ibstrup
 • Veranda I & II, båndmusik til en danseforestilling 1981 9' Bestilt af dansetruppen Living Movement, Åben Scene
 • Historien om Malinche, for skuespiller og ungdomsorkester 1982 37' Bestilt af Ishøj Musikskole
 • Sol for obo og klaver 1983 9' Bestilt af Frederik Gislinge og Jørgen Hald
 • Nocturne for klaver solo 1983 12' Bestilt af Poul Rosenbaum
 • Malinche - en symfonisk fortælling 1984 40' - Bestilt af Vestjysk Symfoniorkester
 • Evangelium for kammerorkester 1985 20' - Bestilt af Roskilde Blæserkonsortium
 • Tai-Yang for decet 1988 12' - Bestilt af Esbjerg Ensemble
 • Processioner og Danse for kammerorkester 1989 10' - Bestilt af Esbjerg Musikalsk Grundkursus
 • Netværk, computermusik 1990-???? 10'-60'
 • Hi Voltage Rag for kammerensemble 1991 7' Bestilt af Storstrøms Kammerensemble
 • Den Indbildt Syge - scenemusik 1992 45' Bestilt af Det Kgl. Teater
 • Saganat for accordeon solo 1992 14' Bestilt af Geir Draugsvoll
 • Abandoned Gardens for trompet og kammerensemble 1993 13' Bestilt af trompetisten Paul Terracini
 • Nana dramatisk koncert for musikskole-orkester 1994 45' Bestilt af Trehøje Musikskole
 • Tango for tre stemmer og ensemble 1994 7' Bestilt af Musikalsk Grundkursus, Nykøbing F
 • Andersens Kierkegaard 1996 ca. 45' Dramatisk spil for agerende slagtøjsspiller og to syngende skuespillereover en drejebog af Niels Andersen. Bestilt af Vandrefalken, Næstved,med støtte fra Statens Kunstfond
 • Suite for slagtøj solo 1996 16' Bestilt af Thomas Sandberg
 • Babylon marcherer (Preben Harris) 1997 47' En gennemkomponeret tekst-musik-forestilling
 • Frida Floss Four 2004 8' - Bestilt af Tivolis Promenadeorkester
 • Byen Forlades og Blå Fugl med Gylden Globe 2010 9' - Bestilt af Storstrøms Kammerensemble